Шановні відвідувачі!

Вітаємо Вас на порталі опитування.

Сподіваємось, що цей інтерактивний спосіб спілкування

допоможе знайти нам спільний шлях до успіху.

Опи́тування — це метод збору соціальної інформації про досліджуваний об'єкт під час безпосереднього (інтервю) або опосередкованого (анкетування) спілкування соціолога зреспондентом. Також використовується для вимірювання громадської думки з різних питань.

Опитування можна розглядати як один з найпоширеніших методів отримання інформації про суб’єктів — респонденти опиту. Опитування полягає в задаванні людям спеціальних запитань, відповіді на які дозволяють дослідникові отримати необхідні відомості залежно від завдань дослідження. До особливостей опитування можна зарахувати його масовість, що викликане специфікою завдань, які їм вирішуються.

Опитування поділяються на стандартизовані і нестандартизовані. Стандартизовані опитування можна розглядати як суворі опитування, що дають перш за все загальне уявлення про досліджувану проблему. Нестандартизовані опитування менш суворі порівняно з стандартизованими, в них відсутні жорсткі рамки. Вони дозволяють левітувати поведінку дослідника, залежно від реакції респондентів на питання.

При створенні опитувань спочатку формулюють програмні питання, відповідні рішенню задачі, але які доступні для розуміння лише фахівцям. Потім ці питання переводяться в анкетні, які сформульовані на доступному неспеціалістові мові.

Види опитувань

Інтерв'ювання

Анкетування

Масові опитування

Експертні опитування